PF Computer Technology
informatyka śledcza | outsourcing IT 

PF Computer Technology
mgr inż. informatyki
Piotr Fęglerski
wpisany na listę biegłych sądowych z dziedziny informatyki przy Sądzie
Okręgowym w Poznaniu i Wrocławiu
64-030 Śmigiel
ul. Matejki 8
NIP: 698-170-97-92
telefon: +48 609 602 634
BDO: 000112804